×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mazeret Sınavları
Mazeret Sınavları

Vize sınavlarına giremeyen öğrenciler mazeretlerini gösterir belge ile birlikte okulumuza sınavdan sonra yedi (7) gün içerisinde dilekçe ile başvurmak zorundadır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler web sitesi üzerinden ilan edilirler.

Belirlenen tarih ve saatte mazeret sınavlarına alınırlar. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılabilir mi?

Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz

Hangi mazeretler için sınav hakkı verilir?

1- Sağlık raporları

2- Milli sporcuların resmi olarak bir müsabakada bulunduğunu gösterir belge

3- Bir kamu hizmeti için resmi olarak bir yerde görevlendirildiğini ve bu nedenle sınava giremediğini gösterir belge.

NOT: Bu belgeler harici mazeret kabul edilmemektedir.