×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kuruluş
Kuruluş

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun 21-03-1997 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Kocasinan Meslek Yüksekokulu adıyla Erciyes Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Kocasinan Meslek Yüksekokulu'nun ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.12.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Bünyesinde bulundurduğu 7 bölüm 9 program ile başta Kayseri olmak üzere ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan, kalifiye eleman (tekniker) yetiştirmektir. Sahip Olunan İmkânlar • Fiziki İmkânlar: Yüksekokulumuz toplam 3570 m2 kapalı alana sahiptir. • Derslikler: 1 adet 90 kişilik, 2 adet 54 kişilik, 2 adet 41 kişilik olmak üzere toplam 5 adet derslik bulunmaktadır • Laboratuvar ve Atölyeler: 20 laboratuvar/atölye, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ile uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenci İşleri: Her türlü öğrencilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet vermektedir. • Meslek Yüksekokulumuz 2020 Haziran ayı içerisinde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz kampüsündeki binasına taşınmıştır. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren faaliyetlerini 15 Temmuz kampüsünde yürütmektedir. 

Eğitim-Öğretim • Yüksek okulumuzda eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)’dır. • Her yarıyılın ilk haftası kayıt yenileme haftasıdır. Geçerli bir mazereti olmadıkça zamanında kayıdını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders alamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. • Staj : Öğrenci arkadaşların mezun olduktan sonra işletme ortamına kolay adapte olabilmeleri için öğrencilik dönemlerinde staj yapma zorunluluğu vardır. • 1. ve 2. sınıflarda 30’ar iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerinden başarılı olsalar dahi stajları eksik olan öğrenciler mezun olamazlar.