Kalite Güvence Sistemi Komisyonu Üyeleri
 
BİRİM KALİTE GÜVENCE VE İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Hüseyin BENLİ (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER (Üye)
Öğr. Gör. Enes GÜNDÜZ (Üye)
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN (Üye)
Öğr. Gör. Berrin ŞAHİNPOSLUOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN (Üye)
Öğr. Gör. Emrah DUMAN (Üye)
Öğr. Gör. Mahmut KORKMAZ (Üye)
Erol Ata (Üye)
Murat Eker (öğrenci)
                                                                                                                                               
 
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Hüseyin BENLİ
Öğr. Gör. Enes GÜNDÜZ
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN
Öğr. Gör. Mustafa KALAY
Erol ATA
Özender ÖZKAN                                                                                                                                                              
 
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Hüseyin BENLİ (Başkan)
Öğr. Gör. Mahmut KORKMAZ (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Nilgün KUŞÇULU (Üye)
                                                                                                                                                                 
MEVZUAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Öğr. Gör. Mahmut KORKMAZ (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi. Fatma KILIÇ DOKAN (Üye)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN (Üye)
Öğr. Gör. Hatice Özdemir (Üye)
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Üye)
Öğr. Gör. Elmas ŞAHANKAYA (Üye)
Öğr. Gör. Emrah DUMAN (Üye)
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK (Üye)
 
                                                                                                                                               
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
 
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER (Başkan)
Öğr. Gör. Berrin ŞAHİNPOSLUOĞLU (Üye)
Erol ATA (Üye)
Özernder ÖZKAN (Üye)
 
HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU
 
Öğr. Gör Ömer ŞENGÜL (Başkan)
Erol ATA (Üye)
Özender ÖZKAN (Üye)
M.Taha ÇAKIR (Üye)
                                                                                                                                                                   
ÖĞRENCİ BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Öğr. Gör. Enes GÜNDÜZ (Başkan)
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK (Üye)
Öğr. Gör. Muhsin TEKİN (Üye)
 
BİRİM MEZUNİYET KOMİSYONU
 
Her eğitim - öğretim yılının sonunda yüksekokul müdürü tarafından her bölümün temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturulur.
                                                                                                                                                                   
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Hıdır Selçuk NOGAY (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER (Üye)
Dr. Öğretim Üyesi Fatma KILIÇ DOKAN (Üye)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Üye)
Öğr. Gör. Enes GÜNDÜZ (Üye)
Öğr. Gör. Cem AKPOLAT (Üye)
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN (Üye)
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN (Üye)
 
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Hıdır Selçuk NOGAY
Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin BENLİ
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER
Dr. Öğretim Üyesi. Fatma KILIÇ DOKAN
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU
 
ÖĞRENCİ SPOR ŞENLİKLERİ KOORDİNATÖRÜ
 
Öğr. Gör. Ömer ŞENGÜL
                                                                                                                                                                   
 
WEB SİTESİ KOORDİNATÖRÜ
 
Öğr. Gör. Mustafa KALAY
                                                                                                                                                                   
 
SIFIR ATIK OKUL KOORDİNATÖRÜ
 
Öğr. Gör. Ömer ŞENGÜL
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN
                                                                                                                                                                   
 
 
OKUL ENGELLİ TEMSİLCİSİ
 
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN
                                                                                                                                                                   
 
MEZUN ÖĞRENCİ TAKİP KOMİSYONU
 
Dr. Öğretim Üyesi Fatma KILIÇ DOKAN (Koordinatör)
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK
Öğr. Gör. Elmas ŞAHANKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN
Öğr. Gör. Ömer OKUR
Öğr. Gör. Berrin ŞAHİN POSLUOĞLU
                                                                                                                                                                   
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Hüseyin BENLİ (Koordinatör)
Öğr. Gör. Hatice ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Enes GÜNDÜZ
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK
                                                                                                                                                                   
 
ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA BİRİM VE BÖLÜM SORUMLULARIİ
 
Öğr. Gör. Mahmut KORKMAZ (Birim Sorumlusu)
Öğr. Gör. Ömer ŞENGÜL (Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü )
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Tasarım Bölümü )
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN (El Sanatları Bölüm Koordinatörü)
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Elektrik ve Enerji Bölümü )
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü )
Öğr. Gör. Cem AKPOLAT (Görsel İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü )
                                                                                                                                                                   
İNTİBAK KOMİSYONU
Öğr. Gör. Ömer ŞENGÜL (Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü)
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Tasarım Bölümü)
Öğr. Gör. Elmas ŞAHANKAYA (El Sanatları Bölümü)
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Alternatif Enerji Kaynakları Programı)
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK (Gaz ve tesisatı Tek. Programı)
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERKAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
Öğr. Gör. Cem AKPOLAT (Görsel İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü)
                                                                                                                                                                   
KATALOG SORUMLULARI
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü)
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN (Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü)
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Tasarım Bölümü)
Öğr. Gör. Elmas ŞAHANKAYA (El Sanatları Bölümü)
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Alternatif Enerji Kaynakları Programı)
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK (Gaz ve tesisatı Tek. Programı)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Enes GÜNDÜZ (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Emrah DUMAN (Görsel İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü)
 
Not: Sınavlardan 15 gün önce sınav tarihlerinin katalog programına girilmesi zorunludur.
 
 
DERS BİLGİ PAKETİ KOMİSYONU
 
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER (Laboratuvar Teknolojileri Programı)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Kimya Teknolojisi Programı)
Öğr. Gör. Muhsin TEKİN (Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü)
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Tasarım Bölümü)
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN (El Sanatları Bölümü)
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Alternatif Enerji Kaynakları Programı)
Öğr. Gör. Mustafa KALAY (Gaz ve tesisatı Tek. Programı)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Hatice ÖZDEMİR (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Cem AKPOLAT (Görsel İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü)
                                                                                                                                                                   
EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLAMA KOMİSYONU
 
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Enes GÜNDÜZ (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Sedat PER (Laboratuvar Teknolojileri Programı)
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KUŞÇULU (Kimya Teknolojisi Programı)
Öğr. Gör. Muhsin TEKİN (Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü)
Öğr. Gör. Ömer OKUR (Tasarım Bölümü)
Öğr. Gör. Elmas ŞAHANKAYA (El Sanatları Bölümü )
Öğr. Gör. Esenay ARSLAN (Alternatif Enerji Kaynakları Programı)
Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK (Gaz ve tesisatı Tek. Programı)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Hatice ÖZDEMİR (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
Öğr. Gör. Öğr.Gör. Osman UTKAN (Görsel İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü)
 
                                                                                                                                                                   
ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
TEKSTİL GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. Mahmut Korkmaz (Başkan)
Öğr. Gör. O. Sami Sezgin
Öğr. Gör. Ömer Şengül
Öğr. Gör. Muhsin Tekin
 
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Kuşçulu (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Dokan Kılıç
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Per
Öğr. Gör. Berrin Şahinposluoğlu
 
TASARIM BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. Ömer Okur (Başkan)
Öğr. Gör. Mahmut Korkmaz
 
EL SANATLARI BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. Elmas Şahankaya (Başkan)
Öğr. Gör. Zahide Şahin
 
MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ  (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI)
Öğr. Gör. Enes Gündüz (Başkan)
Öğr. Gör. Hatice Özdemir
Öğr. Gör. Mehmet Akif Erkan
 
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. Esenay Arslan (Başkan)
Öğr. Gör. Mehmet Bayrak
Öğr. Gör. Mustafa Kalay
 
GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. Emrah Duman (Başkan)
Öğr. Gör. Cem Akpolat
Öğr. Gör. Osman Utkan
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El-Biruni Cad. No: 85 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : +90 352 207 66 66
Faks : +90 352 437 50 57
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66
E-Posta : mcmyokayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu