Okulumuz

Bünyesinde bulundurduğu 7 program ile başta Kayseri olmak üzere ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan, kalifiye eleman (tekniker) yetiştirmektir.


Sahip Olunan Imkânlar

• Fiziki Imkânlar: 1600 m2 oturum alanında toplam 5.600 m2 ’lik alana sahiptir.
• Derslikler: 4 adet 100 kişilik, 2 adet 80 kişilik, 6 adet 60 kişilik olmak üzere toplam 12 adet derslik bulunmaktadır
• Laboratuar ve Atölyeler: 25 laboratuar/atölye 2 adet internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ile uygulamalı eğitim verilmektedir.
• Konferans salonu: 100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ile bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
• Öğrenci İşleri: Her türlü öğrencilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet vermektedir.
• Kantin: Öğrencilerin dinlenme ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için 100 kişilik bir adet kantin mevcuttur.

 

Eğitim-Öğretim

• Yüksek okulumuzda eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)’dır..
• Her yarıyılın ilk haftası kayıt yenileme haftasıdır. Geçerli bir mazereti olmadıkça zamanında kayıtını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders alamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
• Staj : Öğrenci arkadaşların mezun olduktan sonra işletme ortamına kolay adapte olabilmeleri için öğrencilik dönemlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.
• 1. ve 2.sınıflarda 30’ar iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerinden başarılı olsalar dahi stajları eksik olan öğrenciler mezun olamazlar.
 

Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El-Biruni Cad. No: 85 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : +90 352 207 66 66
Faks : +90 352 437 50 57
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66
E-Posta : mcmyokayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu